INFO » CENÍK

CENÍK

Ceník služeb

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační! Vždy záleží na konkrétním řešení.


GRAFIKA

Grafický návrh vizitky     od 900 Kč
Cena za grafický návrh vizitky zahrnuje - 2 různé grafické návrhy vizitky, dotažení vybraného návrhu vizitky do finální podoby. Výsledek obdržíte v elektronické podobě připravený přímo pro tiskárnu - formáty pdf., jpg. a cdr.

Grafický návrh oznámení, pozvánky   od 600 Kč
Cena za grafický návrh oznámení (svatební, promoční, o narození apod.), pozvánky zahrnuje 1-2 různé grafické návrhy. Poté dle dohody dotažení vybraného návrhu do finální podoby. Výsledek obdržíte v elektronické podobě připravený přímo pro tiskárnu - formáty pdf., jpg. a cdr.

Grafický návrh loga     od 3000 Kč
Cena za návrh loga zahrnuje - 2 různé grafické návrhy loga, logotypu. Další návrhy jsou již zpoplatněny. Dotažení vybraného loga do finální podoby. Logo (logotyp) obdrží klient v elektronické podobě ve formátech pdf., jpg. a cdr. Na požádání i v jiných formátech dle Vašeho přání.

Grafický návrh plakátu, či jiného propagačního materiálu   900-2500 Kč
Cena zahrnuje 1-2 grafické návrhy dle domluvy a potřeb klienta. Cena se určí dle rozsahu práce. Návrh klient obdrží ve formátu pdf., jpg. a cdr. Na požádání i v jiných formátech dle Vašeho přání.

Grafický návrh webu    3000-5000 Kč
Cena za návrh webu zahrnuje 1x grafický vzhled hlavní stránky a jedné podstránky, konzultace a úpravy dle požadavků klienta. Návrh klient obdrží ve formátu pdf., jpg. a cdr. Na požádání i v jiných formátech dle Vašeho přání.

Při návrhu několika věcí v jednom designu uplatňujeme individuální slevu.


INTERIÉR

Konkrétní návrh interiéru (ev. variantní řešení)
První konzultace je zdarma, slouží k seznámení s problémem a stanovení cílů projektu. Při druhé konzultaci je již předloženo základní řešení problému, které bude dále prodiskutováno a zpřesněno. Zde je stanovena cena za projekt dle požadované kategorie a rozsahu návrhu. Jako garance další spolupráce je uhrazena záloha ve výši 50% z ceny projektu. Kategorii si klient sám zvolí.

Konzultace   500-1500 Kč /místnost (dle rozsahu) jedná se o poradenství přes email, telefon.
Doporučení ohledně barev a materiálů, rozmístění a stylu nábytku, zařízení textiliemi a doplňky.

Osobní konzultace   500 Kč /hod. obvykle stačí 1-2 hodiny na 1 schůzku týkající se proměny 1-2 místností. Poradím Vám ohledně barev, typu nábytku a jeho rozmístění. Použití materiálů v návaznosti na současný interiér.

Orientační ceny kategorií:
220,-/m2 podlahové plochy (změna dispozičního řešení místnosti / bytu / domu )
Cena se stanoví dle rozsahu změn. Orientačně 3000,- (změna koupelny, wc, otočení kuchyňské linky, ...) až 8000,- (změny ploch místností, posuny stěn, dvěří, celková změna dispozice apod.).

Získáte půdorysné řešení daného prostoru. Konečná cena bude stanovena na základě konkrétního zadání.

320,-/m2 podlahové plochy
- Návrh zahrnuje konzultace s klientem (počet dle potřeby projektu), zaměření prostoru (ev. analýzu existující dokumentace), základní půdorysné řešení daného prostoru včetně rozmístění nábytku, barevné a stylové řešení, doporučení materiálů, ev. konkrétních předmětů.
- Zbytek platby (50%) je účtován po dokončení celého rozsahu práce
- Minimální cena je 3000,-

420,-/m2 podlahové plochy
- Součástí je vše obsažené v předešlé kategorii, zároveň zahrnuje i design atypických prvků (nábytek na míru). Výsledkem je 3d vizualizace řešeného prostoru.
- Zbytek platby (50%) je účtován po dokončení celého rozsahu práce
- Minimální cena je 5000,-

620,-/m2 podlahové plochy
- Součástí je vše obsažené v předešlých dvou kategoriích, zároveň zahrnuje prováděcí výkresy pro výrobu prvků na míru, výkresy pro provedení změn v konstrukcích (bourání, přistavování…), konzultace s profesemi (příp. autorský dozor při realizaci), předvýběr jednotlivých kusů nábytku, zařízení a materiálů - na internetu. Dle dohody je také možný doprovod klienta do jednotlivých prodejen
- Zbytek platby je účtován: 50% po dokončení návrhových prací a zpracování dokumentace
- Konzultace během realizace je v ceně návrhu
- Minimální cena je 8000,-

500-1000,-/bm linky (dle složitosti) - Návrh kuchyně na míru 
- Výše uvedené ceny se nevztahují na návrh kuchyňské linky na míru. Cena zde není definována podlahovou plochou, ale běžnými metry navržené kuchyňské linky (horní + dolní skříňky vč. potřebného vybavení). Projekt zahrnuje návrh řešení linky – rozmístění polic a zásuvek, instalaci spotřebičů, návrh osvětlení, umístění elektrických zásuvek atd. - a návrh designu s ověřením pomocí 3d vizualizace. Výsledkem projektu je výkresová dokumentace pro výrobu linky. Zároveň obsahuje také řešení stavebních úprav, konzultaci s profesemi a případně autorský dozor při provádění.

Výsledná cena bude vždy přizpůsobena konkrétním podmínkám projektu.

V případě návrhu několika místností, celého bytu, ev. souboru místností (kanceláře atd.), je možná množstevní sleva.

 

EXTERIÉR

Návrh domu, rekonstrukce, přístavba, nástavba, oprava fasády apod.

Jsme schopni vypracovat architektonickou studii, která bude  vypracována na základě konzultací s Vámi.

 

Cena architektonické studie rodinného domu se pohybuje již od 29 tisíc korun. Vždy záleží na velikosti projektu.

Za tuto cenu získáte naprosto originální návrh ušitý přesně na míru (podle Vašich potřeb). Navíc osazený do Vašeho pozemku, respektující orientaci ke světovým stranám, což je základní nešvar zdánlivě levných typových projektů.